تاسیسات مطبوع سازان افتخار دارد در زمینه فروش آبگرمکن با شرکت بوتان در شهر رشت همکاری داشته باشد.

نمایندگی فروش آبگرمکن بوتان

فروش مدل های بدون فن و فن دار و آیونایز محصولات شرکت صنعتی بوتان.

3115 شمعک دایم با دودکش سایز 15 با ظرفیت تامین آبگرم  15 لیتر در دقیقه

4115 شمعک دایم با دودکش سایز 10 با ظرفیت تامین آبگرم 15 لینر در دقیقه

4118 شمعک دایم با دودکش سایز 15

4215 بدون شمعک و آیونایز با دودکش سایز 10

4218 بدون شمعک و آیونایز با دودکش سایز 15

4318 بدون شمعک و آیونایز، فن دار بادودکش تک جداره سایز 6

فروش آبگرمکن بوتان در رشت 09113483062       دفتر  01333262506