آدرس فروشگاه هایسنس رشت :

رشت. خیابان معلم ، ابتدای 15 متری طالقانی تاسیسات مطبوع سازان

09113483062  وطن دوست

نمایندگی کولر هایسنس در رشت

فروش کولر هایسنس در رشت

نصب و گارانتی کولر هایسنس در رشت

نمایندگی کد H1310140